هفته جهانی دیابت

هفته جهانی دیابت روابط عمومی بیمارستان اقبال شعار هفته جهاني ديابت 1402: «دیابت: شناخت خطرات، اقدام موثر» مراجعین محترم؛ به…

بانك شير مادر

بانك شير مادر روابط عمومی بیمارستان اقبال گروه بانك شير مادران با هدف جمع آوري شير مازاد بر نياز نوزاد…

کلاسهای آمادگی بارداری

کلاسهای آمادگی بارداری روابط عمومی بیمارستان اقبال کلاسهای آمادگی دوران بارداری ، زایمان و شیردهی دوره جدید کلاسهای آمادگی دوران…

کلینیک غربالگری

کلینیک غربالگری روابط عمومی بیمارستان اقبال افتتاح کلینیک غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان سینه در بیمارستان فوق تخصصی اقبال…