کلاسهای آمادگی بارداری

کلاسهای آمادگی بارداری

روابط عمومی بیمارستان اقبال

کلاسهای آمادگی دوران بارداری ، زایمان و شیردهی


دوره جدید کلاسهای آمادگی دوران بارداری، زایمان و شیردهی از اول تیرماه ۱۴۰۲ شروع و بصورت رایگان در بیمارستان اقبال برگزار می گردد .

زمان برگزاری :


روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه : ساعت ۱۳:۰۰ – ۱۱:۳۰

روزهای دوشنبه ، چهار شنبه : ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۵:۰۰

شماره تماس جهت هماهنگی : ۶۶۸۳۲۴۹۵

داخلی: ۲۱۰ – ۱۶۸