مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت دست

مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت دست

 

روابط عمومی بیمارستان اقبال

مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت دست در روزپنج شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ با حضور مسئول فنی بیمارستان، مدیر دفتر پرستاری، مسئول بهداشت، سوپروایزر آموزشی و

سوپروایزر کنترل عفونت به صورت راند در بخش های بالینی و غیربالینی برگزار شد. در این راندها در مورد اهمیت و لزوم بهداشت دست در کنترل عفونت های بیمارستانی بحث

شد و بر نحوه انجام صحیح پروتکل بهداشت دست تاکید شد.

در پایان در دفتر بهبود کیفیت از طرف مدیریت به افراد برگزیده جوایز نقدی تقدیم شد.