هیات مدیره

معرفی اعضاء هیات مدیره

آقای دکتر محد مهدی شجری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

متخصص گوش و حلق و بینی

آقای دکتر داریوش مردانی کیوی

رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر فرجادی مقدم

نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره

متخصص بیماریهای کودکان

آقای دکترهوشنگ بنی محمدی

عضو هیات مدیره

متخصص گوش و حلق و بینی

آقای دکتر سید علی حسینی

عضو هیات مدیره

متخصص زنان و زایمان

آقای دکتر محمد حافظی

عضو هیات مدیره

متخصص بیهوشی

آقای دکتر امیر رزم آور

عضو هیات مدیره

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر پرتو حسن زاده

عضو علی البدل

متخصص زنان و زایمان