مرکز تشخیص و درمان پوکی استخوان

مرکز تشخیص و درمان پوکی استخوان

روابط عمومی بیمارستان اقبال

مراجعه کنندگان محترم
در این مرکز تراکم استخوان با بیمه تامین اجتماعی به صورت رایگان انجام می پذیرد.
لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت وقت دهی از ساعت ۹ الی ۱۴ با شماره مستقیم ۶۶۸۳۰۴۸۲ تماس حاصل فرمایید.
مرکز تشخیص و درمان پوکی استخوان بیمارستان اقبال