درباره ما

فرم استخدام

فرم استخدام بیمارستان اقبال

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی*
نام پدر
انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
جنسیت*
وضعیت خدمت سربازی
وضعیت تاهل*

وضعیت سلامتی

وضعیت سلامتی

سابقه کاری

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD
انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png،pdf, حداکثر اندازه فایل: 300 MB.

سوابق آموزشی و دوره های تخصصی طی شده

انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png،pdf, حداکثر اندازه فایل: 300 MB.

اطلاعات محل سکونت

آدرس
سوابق تحصیلی*
عنوان مدرک
رشته و گرایش
محل تحصیل
معدل
محل گذراندن طرح
زمان گذراندن طرح
 
سوابق شغلی
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
متن خود را وارد کنید
انواع فایل های مجاز : pdfdocxdoc, حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
تاییدیه*