راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی و تلفنی

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی و تلفنی

1401.09.17

روابط عمومی بیمارستان اقبال

جهت رفاه حال مراجعین محترم، سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان اقبال راه اندازی کردید.

 

با مراحعه به صفحه اصلی سایت بیمارستان و انتخاب گزینه، رزرو نوبت کلینیک، به صفحه نوبت دهی هدایت می شوید و می توانید نوبت خود را اخذ کنید.

 

شماره تلفن جهت دریافت نوبت : 02125015829