راهنمای پذیرش بیماران بستری

راهنمای بیماران بستری

ضمن آرزوی سلامتی برای بیمار شما، به اطلاع میرساند نکاتی که در زمان پذیرش و تشكیل پرونده بستری باید به آن توجه داشته باشید به شرح ذیل می باشد : 

 • ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج و یا برگه اورژانس به واحد پذیرش
 • ارائه کارت ملی ، شناسنامه یا دفترچه بیمه به صورت الزامی کنترل می گردد. در صورت آنلاین نبودن و یا مشكل دار بودن معرفی نامه در روز ترخیص ، تمامی محاسبات مالی به صورت آزاد انجام خواهد شد.
 • در پذیرش بانوان جهت جراحی های زنان و زایمان حضور همسر به همراه شناسنامه الزامی می باشد.
 • ارائه گزارش سونوگرافی ، آزمایشات و رادیوگرافی های انجام شده قبل عمل الزامی است.
 • در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه الزامی می باشد.
 • پس از تخصیص تخت و فرآیند پذیرش و تایید بیمه ها ، بیمار به همراه راهنمای بیمار به بخش مربوطه منتقل می گردد.
 • ضروری است اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تایید صحت اطلاعات مندرج کنترل شود.
 • حضور همراه در کنار بیمار در صورت تأیید پزشک معالج و بخش بستری و پس از صدور کارت همراه امکان پذیر می باشد.
 • میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد صرفاً به عنوان پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.
 • چنانچه در ساعات غیرملاقات ، برحسب ضرورت نیاز به ملاقات حضوری با بیمار باشد، با مراجعه به دفتر پرستاری و هماهنگی با انتظامات و بخش مربوطه ، می توان بیمار را ملاقات کرد. در مورد بیماران با شرایط خاص و محدودیت ملاقات ، استثناء وجود دارد.
 • مسئولیت نگهداری کلیه ی اشیاء قیمتی از جمله طلا و جواهرات ، چک بانکی ، پول ، موبایل و … به عهده بیمار و همراه بیمار می باشد. در شرایطی که بیمار همراه ندارد ، پول و یا اشیاء قیمتی ضروری طی صورت جلسه ای امضا و تحویل سرپرستار و یا مسئول شیفت داده می شود.

پروانه تاسیس

بیمارستان اقبال در گذر زمان

فیلم مستند بیمارستان

نمایش فیلم

play