بخش NICU

بخش NICU

رییس بخش: جناب آقای دكتر ابوالفضل فرجادی
سرپرستار: سرکار خانم منا صادقی
بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU ) بیمارستان اقبال در طبقه دوم بیمارستان واقع شده و دارای 6 تخت فعال بستری بوده و مجهز به تجهیزات پیشرفته مراقبت های ویژه نوزادان از جمله انکوباتور ، ونتیلاتور ، سیستم های مانیتورینگ و . . . می باشد .
در این بخش اتاقی جهت حضور مادران برای ملاقات نوزاد خود و شیردهی در نظر گرفته شده و مادران بطور مستمر از آموزش های شیردهی و مراقبت های بدو ترخیص بهره مند می گردند .