درباره ما

بخش نوزادان

بخش نوزادان

رییس بخش : جناب آقای دكتر ابوالفضل فرجادی مقدم
سرپرستار : سركار خانم مریم استاجی
بخش نوزادان بیمارستان اقبال در طبقه دوم بیمارستان واقع شده و دارای 8 تخت فعال بستری می باشد .
در این بخش نوزادان ایکتریک ( زردی پس از تولد ) ، دارای عفونت های ادراری و یا سایر نوزادانی که نیاز به مراقبت های درمانی دارند بستری می شوند . علاوه بر آن خدمات فتوتراپی واکسیناسیون نوزادان نیز در این بخش انجام می پذیرد .
پس از انجام مراقبتهای اولیه و پذیرش نوزادان با اجرای طرح Rooming In ( هم اتاقی مادر و نوزاد ) نوزاد در كنار مادر و در اتاق مادر قرار می گیرد .
برگزاری کلاس های آموزش و مشاوره شیردهی به مادران حین بارداری و پس از زایمان از دیگر فعالیت های این بخش می باشد