درباره ما

بخش سونوگرافی و رادیولوژی

رییس بخش : سركار خانم دکتر مرجان نیرومند
سوپروایزر بخش : سركار خانم میترا اصغری
بخش سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستاناقبال در طبقه منفی یك بیمارستان واقع شده است و با حضور پزشكان متخصص و مجرب رادیولوژیست در خدمت مراجعین و بیماران می باشد .
در این بخش خدمات زیر ارائه می گردد :
1. انجام انواع رادیوگرافی ها جهت كلیه بیماران بستری و سرپایی بصورت شبانه روزی
2. ماموگرافی و غربالگری بیماری های پستان
3. سونوگرافی شكم ، لگن ، بارداری ، تیروئید ، پستان ، رفلاكس معده اطفال و همچنین سونوگرافی داپلر عروق
4. انواع اقدامات تشخیصی مداخله ای (Interventional Procedures) شامل :
بیوپسی پستان
بیوپسی پارانشیم و توده های کبدی
بیوپسی کلیه
بیوپسی و FNA تیروئید
بیوپسی توده های بافت نرم و غدد لنفاوی
درمان واریس اندام تحتانی به روش اسکلروتراپی
تعبیه نفروستومی و کله سیستومی
تعبیه کاتتر درناژ آسیت و مایع افیوژن پلورال
تخلیه کیست های پستان و تیروئید
تعبیه کاتتر ورید مرکزی (CV line )
درناژ و تخلیه کالکشن و آبسه