درباره ما

بخش زنان (بخش 3)

بخش زنان (بخش 3)

رییس بخش : جناب آقای دكتر علی حسینی

سرپرستار: سركار خانم لیلا پورنظری

بخش زنان بیمارستان اقبال در طبقه دوم بیمارستان واقع شده و دارای 21 تخت بستری می باشد . این بخش دارای 12 اتاق شامل 2 اتاق خصوصی ، 9 اتاق دو تخته که در صورت تمایل بیماران امکان تغییر آن به اتاق خصوصی می باشد و یک اتاق سه تخته عمومی است.
در این بخش بیمارانی که زایمان به روش سزارین داشته اند بستری می شوند . بخش زنان بیمارستان اقبال دارای پزشک متخصص زنان و زایمان بصورت مقیم 24 ساعته بوده و در کلیه ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی به بیماران می باشد.