بانك شير مادر

بانك شير مادر

روابط عمومی بیمارستان اقبال

گروه بانك شير مادران با هدف جمع آوري شير مازاد بر نياز نوزاد مادراني كه كودك شير خوار زير يك سال دارند تشكيل شده است.
شير هاي اهدايي مادران عزيز اهدا كننده شير پس از جمع آوري و انجام آزمايشات لازم با دستگاه پاستوريزه شير مادر، پاستوريزه و به نوزادان نارس و بيمار و محروم از شير مادر بستري در بخش مراقب هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي مختلف و به صورت سرپايي به مراجعين واجد شرايط اهدا مي شود.
هيچ هزينه ايي براي اهدا شير به نوزادان دريافت نمي شود و كاملا رايگان مي باشد.
به گفته سازمان بهداشت جهاني و يونيسف شير مادر بهترين تغذيه براي نوزادان و شير اهدايي مادران بهترين جايگرين براي نوزاداني است كه به هر دليلي از شير مادر خود محروم هستند.
نحوه جمع آوري شير
داخل ظرف پلاستيكي يا شيشه ايي درب دار و تميز مي توانيد شير دوشيده و ذخيره كنيد براي ذخيره سازي شير براي اهدا شير ميتوانيد از ظروف يكبار مصرف گياهي درب دار استفاده كنيد.سه چهارم ظرف، شير بريزيدكه بعد از يخ زدن شير در فريزر، شير ازظرف بيرون نريزد ،بعد از دوشيدن شير،اگر سه چهارم ظرف پر شد ، ميتوانيد آن را برچسب اسم و تاريخ بزنيد.
بهتر است شير گرم را روي شير سرد يا فريز شده نريزيم.
آزمايشات مادران:
آزمايشات در خواستي لازم جهت تاييد سلامت مادران جهت اهدا شير،اگر در 6 ماه گذشته اين آزمايشات را انجام داده ايد و جواب آن را داريد براي ما كفايت مي كند.
HIV , HBS Ag , HCV Ab , VDRL
در غير اين صورت با يكبار مراجعه حضوري به بانك شير بيمارستان وليعصر (عج) با هماهنگي قبلي اين آزمايشات براي شما رايگان انجام مي شود.