درباره ما

راهنمای پذیرش کلینیک

لطفاً قبل‌ از مراجعه‌ نسبت‌ به‌ تعیین وقت قبلی از طریق سایت بیمارستان به آدرس https://eghbal-hospital.com یا تلفن گویا ( 02125015829 ) اقدام نمایید.

کلیه بیماران می توانند با استفاده از کد ملی خود و با تماس با سامانه تلفن گویای بیمارستان تخصصی اقبال به شماره (02125015829) در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رزرو وقت اقدام نمایند.

در صورت‌ مراجعه‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ ممکن‌ است‌ بدلیل‌ مرخصی‌ پزشکان‌ و یا تکمیل‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ قادر به ارائه خدمت نباشیم.

بعد از ترخیص مادر و نوزاد ، برای چكاب سه روزگی و تست زردی نوزاد خود در درمانگاه اطفال میتوانید از طریق سایت بیمارستان به آدرس https://eghbal-hospital.com  یا تلفن گویا   02125015829 اقدام نمایید.

پروانه تاسیس

بیمارستان اقبال در گذر زمان

فیلم مستند بیمارستان

نمایش فیلم

play